Waar u op moet letten bij de dakdoorvoer van een HR CV-installatie


Een hoog rendement cv-installatie gebruikt minder energie door een hoge efficiëntie. Deze wordt bereikt door een grote luchtinstroom. Deze luchtinstroom zorgt voor een betere verbranding van de gassen. Dit komt doordat de lucht verwarmd de installatie instroomt. Omdat de lucht verwarmd is, hoeft de installatie minder energie te gebruiken om op temperatuur te blijven. De toestroom kan bereikt worden met een speciale dakdoorvoer die in enkele opzichten verschilt van de bij een conventionele cv installatie gebruikte dakdoorvoer.

De vereisten voor een HR- ketel dakdoorvoer

Wanneer u een HR ketel aanschaft dient u rekening te houden met het feit dat u ook een speciale dak af en doorvoer dient aan te schaffen. De cv installatie onttrekt de benodigde lucht namelijk door de doorvoer vanaf buiten en gebruikt geen lucht uit de ruimte waar de installatie zich bevind. Voor de werking heeft de installatie naast een rookgasafvoer ook een luchtinvoer nodig. Een HR installatie draagt bij aan extra condensatie welke zich zal ophopen, hierdoor kunnen er ijspegels vormen welke aan de buitenkant van de afvoer voor hinder kunnen zorgen. Tevens bestaat het gevaar dat deze pegels naar beneden vallen wat zeker bij een groot formaat een risico vormt. Om dit te voorkomen zijn er speciale dak af en doorvoer beschikbaar. De dak af en doorvoer van een HR installatie bestaat daarom uit twee buizen. De zuurstof wordt aangezogen door middel van de buitenste buis en de gassen verlaten via de binnenste buis. De gassen verwarmen vanuit de binnenste buis de lucht in de buitenste buis. Door deze verwarming is het rendement van de HR installatie verhoogt ten opzichte van een normale installatie. Door deze werking treed echter wel condensvorming op, van belang is dat deze wordt afgevoerd. De condens heeft tevens een bijtende werking waardoor de dak af en doorvoer hier bestand tegen dient te zijn. Om dit te realiseren zijn er verschillende doorvoeren beschikbaar zowel bestaand uit: Kunststof, Aluminium en Roest Vrij Staal.

Wie kan er het best zorg dragen voor de installatie van de dakdoorvoer?

De dak af- en doorvoerinstallatie voor de HR- cv-installatie kunt u het beste laten installeren door een gecertificeerd bedrijf. Het kan tevens een advies uitbrengen over hoe de indien aanwezig reeds bestaande doorvoer verwijderd kan worden. Het belang van een gecertificeerd bedrijf zit hem vooral in het feit dat de installatie gevaarlijke gassen dient af te voeren. CO-gassen die niet te ruiken zijn maar wel zeer schadelijk voor de gezondheid maken onderdeel uit van de gassen. De afvoer moet hierom aan bepaalde veiligheidseisen voldoen. Een gecertificeerd bedrijf waarborgt deze eisen en dus ook de veiligheid zodat u zonder zorgen kan genieten van de cv-installatie.  

Over ons

De begrippen industrie en productie

Industrie en productie zijn twee begrippen met elk een eigen definitie. Industrie geeft aan dat het gaat om een groepsverband. Productie is een eenheid. Productie kan doelen op 1 persoon die een product met de hand in elkaar zet, maar het kan ook om elektronica gaan. Productie is simpelweg: het vervaardigen van een product uit grondstoffen. <br/><br/>Het industriële aspect kan men onderscheiden in extractie, productie, diensten, onderzoek en kennis. Zo maken diensten als het verschaffen van onderwijs en medisch hulp deel uit van de “diensten” categorie van industrie. Alle technische diensten kunnen bijvoorbeeld weer als diensten of kennis gezien worden.<br/><br/>De eerste grote groei in industrie zagen wij na de revolutie in de 19e eeuw. Industrie kan ook een belangrijk onderdeel zijn van het nationaal inkomen van een land.<br/>

Zoeken

Categorieën